Zadania drukowania

Aby uzyskać dostęp do strony Zadania drukowania, wybierz z menu Drukowanie > Zadania drukowania.

Na tej stronie możesz zarządzać zadaniami drukowania utworzonymi na podstawie poleceń drukowania przez aplikację.

Na tej stronie możesz wyświetlić stany zadań drukowania, ponownie drukować i w razie potrzeby usuwać zadania drukowania.

Aby przeanalizować i przetestować żądania wydruku, można wyeksportować żądanie wydruku do pliku XML i zapisać go na komputerze lokalnym.

Aby wyświetlić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Analiza zadania drukowania.