Dostawa główna

Aby uzyskać dostęp do tej strony, wybierz z menu Wysyłka > Dostawy główne.

Na tej stronie można edytować szczegóły dostawy głównej, ponownie przypisywać dostawy oraz przeglądać informacje dotyczące węzła dystrybucji. Ponadto można przeglądać wpisy dziennika, przetwarzać zadania oraz wyświetlać i edytować notatki

Kliknij przycisk Analiza wiersza, w którym chcesz wyświetlić szczegóły.