Kody

Aby wejść na stronę Kody, wybierz Dane główne > Kody.

Na tej stronie można wyświetlić listę wierszy kodu, które zostały określone dla istniejących list kodów.

Aby wyświetlić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Analiza wiersza kodu.