Listy kodów

Aby wejść na stronę Lista kodów, wybierz Dane główne > Listy kodów.

Na tej stronie można wyświetlić listę wierszy kodów.

Aby wyświetlić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Analiza listy kodów.