Szczegóły danych głównych pozycji

Aby uzyskać dostęp do szczegółowego widoku strony Dane główne pozycji, wybierz z menu Dane główne > Dane główne pozycji. Kliknij przycisk Analiza danych głównych pozycji.

Na tej stronie możesz przeglądać i edytować dane główne pozycji sprzedaży. Dodatkowo dane główne pozycji dla materiału opakowania o typie pozycji Pozycja opakowania mogą być tworzone ręcznie, kopiowane i usuwane.