Pliki przychodzące

Aby uzyskać dostęp do strony Pliki przychodzące, wybierz Komunikacja > Pliki przychodzące.

Na tej stronie można wyświetlić listę przychodzących komunikatów EDI, które usługa komunikacji otrzymała od zewnętrznych partnerów handlowych. Można ponownie przetworzyć i usunąć przychodzące komunikaty EDI do celów testowych.

Aby wyświetlić szczegóły komunikatu, kliknij przycisk Analiza komunikatu.