Szczegóły arkusza stylów transformacji

Aby przejść do strony Szczegóły arkusza stylów transformacji, wybierz Dane globalne > Arkusze stylów transformacji. Kliknij przycisk Analiza arkusza stylów.

Na tej stronie można wyświetlić zawartość standardowego arkusza stylów do transformacji komunikatów, która jest zarządzana przez Infor. Można wyeksportować standardowy arkusz stylów i dostosować go do swoich potrzeb. Arkusze stylów zarządzane przez klientów są dostępne pod w menu Transformacja > Konfiguracja > Arkusze stylów.