Szczegóły szablonu wydruku

Aby przejść do strony Szczegóły szablonu wydruku, wybierz Dane globalne > Szablony wydruku. Kliknij przycisk Analiza szablonu wydruku.

Na tej stronie można wyświetlić zawartość standardowego szablonu wydruku dla partnera handlowego, który jest zarządzany przez Infor. Można wyeksportować standardowy szablon wydruku i dostosować go do swoich potrzeb.

Szablony wydruku, którymi zarządzają klienci, są dostępne w menu Drukowanie > Szablony wydruku.