Wydruki informacji o dyspozytorach

Aby przejść do strony Wydruk informacji o dyspozytorach, wybierz Dane globalne > Wydruk informacji o dyspozytorach.

Na tej stronie można wyświetlić listę standardowych szablonów wydruku informacji o dyspozytorach, które są zarządzane przez Infor.

Tych szablonów wydruku informacji o dyspozytorach nie można modyfikować bezpośrednio, ale można je przeglądać i eksportować. Po wyeksportowaniu szablonu wydruku informacji o dyspozytorach można użyć zawartości standardowej do utworzenia wersji niestandardowych.

Szablony wydruku informacji o dyspozytorach, którymi zarządzają klienci, są dostępne w menuDrukowanie > Dyspozytorzy druku.

Aby wyświetlić szczegóły szablonu wydruku, klikij przycisk Analiza szablonu wydruku.