Szczegóły wydruku informacji o dyspozytorach

Aby przejść do strony Szczegóły wydruku informacji o dyspozytorach, wybierz Dane globalne > Wydruk informacji o dyspozytorach. Kliknij przycisk Analiza szablonu wydruku.

Na tej stronie można wyświetlić zawartość standardowego szablonu wydruku informacji o dyspozytorze, który jest zarządzany przez Infor. Można wyeksportować standardowy szablon wydruku informacji o dystrybutorze i dostosować go do swoich potrzeb.

Szablony wydruku informacji o dyspozytorach, którymi zarządzają klienci, są dostępne w menu Drukowanie > Dyspozytorzy druku.