Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Aby przejść na stronę Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, wybierzDane główne > Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Na tej stronie możesz zanonimizować dane osobowe w aplikacji.

  • Przed anonimizacją danych wyeksportuj dane osobowe, takie jak „nazwa wyświetlana”, „imię” i „nazwisko” użytkownika. Określ nazwę użytkownika i kliknij przycisk Eksportuj. Dane są eksportowane do pliku XML.
  • Aby zaszyfrować dane osobowe wybranych rekordów, kliknij przycisk Anonimizuj.