Potwierdzenie funkcjonalne

Aby przejść do strony Potwierdzenie funkcjonalne, należy wybrać Transformacja > Potwierdzenie funkcjonalne.

Na tej stronie można przejrzeć i sprawdzić listę przychodzących komunikatów potwierdzenia funkcjonalnego. Komunikaty te są odbierane w odpowiedzi na komunikaty EDI, które zostały wysłane do klienta.