Eksportuj identyfikatory partnera

Aby uzyskać dostęp do strony Eksportowanie identyfikatorów partnera, wybierz Transformacja > Konfiguracja > Eksportowanie identyfikatorów partnera.

Na tej stronie można wyeksportować dane identyfikatora partnera środowiska do pliku XML przechowywanego w wybranym folderze eksportu.

Możesz użyć pliku eksportu do importu danych w innym środowisku. Na przykład przeniesienia danych identyfikatora partnera ze środowiska testowego do środowiska produkcyjnego.