Plik ZIP zasobów druku

Aby uzyskać dostęp do strony Plik ZIP zasobów druku, wybierz z menu Drukowanie > Plik ZIP zasobów druku.

Na tej stronie można przeglądać i eksportować plik ZIP zasobów druku.

Na tej stronie możesz wykonywać następujące działania:

  • Wyświetl listę istniejących plików ZIP zasobów niestandardowych.
  • Wyeksportuj plik ZIP zasobów niestandardowych.