Wydruki informacji o dyspozytorach

Aby przejść do strony Wydruk informacji o dyspozytorach, wybierz Drukowanie > Wydruk informacji o dyspozytorach.

Na tej stronie można przeglądać, przesyłać, eksportować i usuwać niestandardowe tłumaczenia wydruku informacji o dyspozytorach.

Na tej stronie możesz wykonywać następujące działania:

  • Przeglądanie listy istniejących niestandardowych szablonów wydruku informacji o dyspozytorze.
  • Prześlij nowe niestandardowe szablony wydruku informacji o dyspozytorach.
  • Eksportuj niestandardowe szablony wydruku informacji o dyspozytorach.
  • Usuń niestandardowe szablony wydruku informacji o dyspozytorach.

Aby wyświetlić szczegóły niestandardowego szablonu wydrukuj informacji o dyspozytorze, klikij przycisk Analiza niestandardowego szablonu wydruku informacji o dyspozytorze.