Szczegóły wydruku informacji o dyspozytorach

Aby przejść do strony Szczegóły wydruku informacji o dyspozytorach, wybierz Drukowanie > Wydruk informacji o dyspozytorach. Kliknij przycisk Analiza niestandardowego szablonu wydruku informacji o dyspozytorze.

Na tej stronie można przejrzeć szczegóły niestandardowego szablonu wydruku informacji o dyspozytorach i można wyeksportować plik niestandardowego szablonu wydruku dyspozytorów.