Noty aplikacji

Aby uzyskać dostęp do strony Noty aplikacji, wybierz Transformacja > Noty aplikacji.

Na tej stronie można przejrzeć i sprawdzić listę przychodzących komunikatów noty aplikacji. Noty aplikacji są odtrzymywane w odpowiedzi na komunikaty WPW, które zostały wysłane do klienta.