Alerty

Aby przejść do strony Alerty, wybierz Alerty > Alerty.

Na tej stronie można przeglądać i sprawdzać listę alertów, które zostały zgłoszone przez aplikację. Można również usuwać alerty. W przypadku wystąpienia alertu następuje wysłanie wiadomości na adres ION Pulse Engine, tak aby odpowiedzialny użytkownik został poinformowany w Infor Ming.le.

Aby wyświetlić szczegóły alertu, kliknij przycisk Analiza alertu.