Konfiguracje alertu

Aby przejść do strony Konfiguracje alertu, wybierz Alerty > Konfiguracje alertu.

Na tej stronie można przeglądać konfiguracje alertów. Można skonfigurować Grupy dystrybucji Infor Ming.le, które otrzymują określone komunikaty o alertach, oraz sposób przesyłania alertów zgłoszonych przez aplikację do użytkowników.

Aby wyświetlić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Analiza alertu.