Szczegóły konfiguracji alertu

Aby przejść do strony Szczegóły konfiguracji alertu, wybierz Alerty > Konfiguracje alertu. Kliknij przycisk Analiza konfiguracji alertu.

Na tej stronie można przeglądać szczegóły konfiguracji alertów. Konfiguracje alertów można edytować, kopiować i usuwać.