Przeglądanie listy niestandardowych szablonów wydruku informacji o dyspozytorze

Na stronie Wydruki informacji o dyspozytorach można przejrzeć listę niestandardowych szablonów wydruku informacji o dyspozytorach.

Aby przejrzeć listę komunikatów:

 1. Wybierz Drukowanie > Wydruki informacji o dyspozytorach.
 2. Przeglądaj następujące informacje:
  Nazwa
  To pole określa nazwę niestandardowego szablonu wydruku informacji o dyspozytorach.
  Opis
  To pole określa opis niestandardowego szablonu wydruku informacji o dyspozytorach.
  Utworzone przez użytkownika
  To pole pokazuje użytkownika systemowego, który utworzyć niestandardowy szablon wydruku informacji o dyspozytorze.
  Data/godzina utworzenia
  To pole wskazuje datę/godzinę utworzenia niestandardowego szablonu wydruku informacji o dystrybutorze.
  Ostatnio zaktualizowane przez
  To pole pokazuje użytkownika, który dokonał ostatniej aktualizacji.
  Data/miejsce ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje datę i godzinę ostatniej aktualizacji.