Usuwanie kodu

Aby usunąć kod:

  1. Wybierz Dane główne > Kody.
  2. Kliknij przycisk Analiza wiersza kodu.
  3. Kliknij przycisk Edytuj.
  4. Wybierz kod i kliknij przycisk Usuń na liście Właściwości listy kodów.
  5. Aby zapisać listę kodów, kliknij przycisk Zapisz.
    Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu listy kodów.