Dostawy główne

Niektórzy producenci oryginalnego wyposażenia, np. FIAT Chrysler Automobiles lub Ford, używają procesu logistycznego. Proces ten wymaga koordynacji wysyłek między dostawcami a klientami za pomocą centrum konsolidacji w sieci dystrybucji: Towary nie są wysyłane bezpośrednio do producenta oryginalnego wyposażenia przez dostawcę, ale najpierw przechodzą przez centrum przepływu towarów, a dopiero potem są dystrybuowane do poszczególnych lokalizacji producentów oryginalnego wyposażenia.

Kilka dostaw dla tego samego klienta łączonych jest w jedną dostawę główną, jeśli dotyczą one tego samego partnera handlowego i węzła dystrybucji. Dokonuje się tego na podstawie informacji o dostawach dostarczonej przez system ERP. Tę kombinację można uzyskać automatycznie na podstawie parametrów tworzenia dostawy głównej na podstawie istniejących danych dostaw.

Następnie dostawy są dostarczane do punktu konsolidacji, tj. węzła dystrybucji. Stąd są transportowane na miejsce docelowe.

Ta procedura wymaga głównego listu przewozowego jako dodatku do pojedynczych listów przewozowych. Dokument ten zawiera informacje o wszystkich dostawach podsumowanych w dostawie głównej.