Kopiowanie pojemnika

Zamiast dodawać pojemniki do struktury opakowań, można skopiować istniejący pojemnik.

  1. Wybierz z menu Wysyłka > Opakowania.
  2. Opcjonalnie wyszukaj wysyłki. Patrz „Wyszukiwanie wysyłek”.
  3. Kliknij przycisk Analiza, aby otworzyć wiersz wysyłki.
  4. Kliknij przycisk Edytuj.
  5. Aby wybrać pojemnik do duplikowania, kliknij przycisk Wybierz w odpowiednim wierszu.
  6. Kliknij przycisk Duplikuj pojemnik.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.