Tworzenie węzła dystrybucji

 1. Wybierz Dane główne > Kody.
 2. W polu Nazwa wpisz węzły dystrybucji.
 3. Kliknij przycisk Analiza, aby otworzyć listę kodów.
 4. Kliknij przycisk Edytuj.
 5. Kliknij przycisk Utwórz, aby dodać węzeł dystrybucji.
 6. W sekcji Dane nagłówka określ następujące informacje:
  Nazwa
  Określ nazwę.
  Krótki opis
  Podaj krótki opis.
  Opis
  Określ szczegółowy opis.
  Obowiązująca data rozpoczęcia
  To pole pokazuje pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Ustawienia są ważne do obowiązującej daty zakończenia.
  Obowiązująca data zakończenia
  To pole pokazuje ostatni dzień ważności rekordu lub ustawienia. Patrz Obowiązująca data rozpoczęcia.
 7. W sekcji Wartości właściwości określ następujące informacje:
  Utwórz dostawę główną automatycznie
  Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie tworzyć dostawy główne.

  Jeśli zaznaczysz tę opcję, ten sam numer głównego listu przewozowego jest przypisywany do dostaw w obrębie określonego zakresu czasu, które mają ten sam węzeł dystrybucji i tego samego partnera handlowego.

  Uwaga

  To ustawienie obowiązuje pod warunkiem, że stan dostawy głównej to Niedokończone.

  Początek zakresu czasu wysyłki (godziny)
  Określ datę rozpoczęcia zakresu czasu, który dotyczy tworzenia dostaw głównych.
  Zakończenie zakresu czasu wysyłki (godziny)
  Podaj datę zakończenia zakresu czasu, który dotyczy tworzenia dostaw głównych. Określone wartości wskazują, że dostawy z datami wysyłki w obrębie danego zakresu czasu mogą zostać połączone w dostawę główną. Dostawy te mogą zostać wysłane do węzła dystrybucji tą samą ciężarówką.
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Piętro
  To pole pokazuje poziom budynku.
  Nazwa budynku
  Nazwa budynku pozwala na identyfikację budynku.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Miasto
  Określ nazwę miasta.
  Jednostki podziału kraju
  Określ jednostkę podziału kraju.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  Węzeł dystrybucji
  To pole pokazuje nazwę węzła dystrybucji. Węzły dystrybucji pomagają zminimalizować koszty transportu wychodzącego przez wysyłanie dostaw do lokalnych węzłów dystrybucji, a następnie dostarczenie produktu lokalnie. Ten proces ogranicza koszty dystrybucji do lokalnych punktów dzięki zmniejszeniu odległości dostaw i konsolidacji dostaw w dostawę główną.
  Jednostka
  To pole pokazuje oznaczenie jednostki.
  Budynek
  Określ numer budynku.
  Skrytka pocztowa
  Skrytka pocztowa znajduje się na terenie urzędu pocztowego.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Numer DUNS
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.