Przeglądanie zawartości szablonu drukowania informacji o dyspozytorze

Na stronie Szczegóły wydruku informacji o dyspozytorach wyświetlana jest zawartość szablonu wydruku informacji o dyspozytorach.

Aby przejrzeć zawartość szablonu drukowania informacji o dyspozytorze:

  1. Wybierz Dane globalne > Wydruki informacji o dyspozytorach.
  2. Kliknij przycisk Analiza szablonu wydruku informacji o dyspozytorze.
  3. Przejrzyj zawartość szablonu wydruku informacji o dyspozytorze.