Reguły transformacji

Na stronie Reguły transformacji można tworzyć, edytować, kopiować i usuwać reguły transformacji.

Reguły transformacji definiują dane konfiguracji, które są wymagane do przekształcenia komunikatu z formatu źródłowego do formatu docelowego.

Dla reguły transformacji należy określić identyfikator partnera, typ komunikatu, kierunek komunikatu oraz arkusz stylów XSLT. Aby pobrać regułę transformacji komunikatu, wymagany jest identyfikator partnera, typ oraz kierunek komunikatu. Aby ocenić prawidłową regułę transformacji, obszar Transformacja korzysta z identyfikatora partnera i kierunku komunikatu zdefiniowanej konfiguracji identyfikatora partnera.

Etapy transformacji komunikatu są opcjonalne. Etapy stosowane do przetwarzania konkretnego komunikatu zależą od skonfigurowanej reguły transformacji oraz zdefiniowanego arkusza stylów XSLT. Arkusz stylów XSLT reguły transformacji odnosi się do reguły arkusza stylów listy kodów StyleSheetRules. Reguła arkusza stylów definiuje opis pliku formatu źródłowego (Source FFD) oraz opis pliku formatu docelowego (Target FFD) które są używane do przekształcania komunikatu.

Proces transformacji może składać się z następujących etapów:

  1. Transformacja wykorzystuje opis pliku formatu źródłowego (Source FFD) do ewentualnej transformacji wstępnej komunikatu z formatu innego niż XML do formatu źródłowego XML.
  2. Opcjonalna transformacja komunikatu z formatu źródłowego XML do formatu docelowego XML wymaga arkuszu stylów XSLT. Arkusz stylów można zdefiniować w regule transformacji.
  3. Transformacja wykorzystuje opis pliku formatu docelowego (target FFD) do ewentualnej transformacji końcowej komunikatu z formatu XML na format inny niż XML.

Aby wyszukać reguły transformacji, określ kryteria filtrowania we wpisach pól wymaganych kolumn.

Aby wyświetlić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Analiza reguły transformacji.