Eksportowanie niestandardowego szablonu wydruku informacji o dyspozytorze

Aby wyeksportować niestandardowy szablon wydruku informacji o dyspozytorze:

  1. Wybierz Drukowanie > Wydruki informacji o dyspozytorach.
    Uwaga

    Aby wyeksportować niestandardowy szablon wydruku informacji o dyspozytorze z widoku szczegółowego strony Wydruk informacji o dyspozytorach, kliknij przycisk Analiza niestandardowego szablonu wydruku informacji o dyspozytorze. Kliknij przycisk Eksportuj.

  2. Wybierz niestandardowy szablon wydruku informacji o dyspozytorze z listy.
  3. Kliknij przycisk Eksportuj.
    Wybrany plik jest pobierany do folderu na komputerze lokalnym.