Przeglądanie pliku niestandardowego szablonu wydruku informacji o dyspozytorze

Aby przejrzeć zawartość pliku niestandardowego szablonu wydruku informacji o dyspozytorze:

 1. Wybierz Drukowanie > Wydruki informacji o dyspozytorach. Kliknij przycisk Analiza niestandardowego szablonu wydruku informacji o dyspozytorze.
 2. Przeglądaj następujące informacje:
  Nazwa
  To pole określa nazwę niestandardowego szablonu wydruku informacji o dyspozytorach.
  Opis
  To pole zawiera opis niestandardowego szablonu wydruku informacji o dyspozytorze.
  Zawartość
  To pole zawiera opis treść XML niestandardowego szablonu wydruku informacji o dyspozytorze.
  Za pomocą przycisków Format i Oryginalny można przełączać się między widokiem danych sformatowanych i niesformatowanych.