Kopiowanie danych głównych miejsc rozładunku

Na stronie Dane główne miejsca rozładunku możesz zarządzać danymi głównymi miejsca rozładunku, które nie są dostępne w systemie ERP.

Uwaga

Jeśli używasz strony Dane główne miejsca rozładunku jako samodzielnego rozwiązania, należy dezaktywować import komunikatu ShipToPartyMaster BOD.

Aby skopiować dane główne miejsc rozładunku:

  1. Wybierz z menu Dane główne > Dane główne miejsc rozładunku.
  2. Wybierz dane główne miejsc rozładunku.
  3. Kliknij Kopiuj, aby skopiować wybrane dane główne miejsca rozładunku.
    Wyświetli się widok szczegółowy strony Dane główne miejsc rozładunku.
  4. W razie potrzeby edytuj ustawienia.
  5. Aby zapisać dane główne miejsc rozładunku, kliknij Zapisz.
    Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu danych głównych miejsca rozładunku.