Metoda komunikacji

Na tej stronie można wyświetlić listę metod komunikacji wykorzystywanych przez określonych dzierżawców. Można tworzyć nowe lub usuwać istniejące metody komunikacji. Dostawcy komunikacji reprezentują punkty końcowe, z którymi komunikuje się aplikacja.