Eksportowanie pliku ZIP szablonu wydruku

Na stronie Plik ZIP szablonu wydruku można wyeksportować plik ZIP standardowych szablonów wydruku Infor zawierający najnowsze aktualizacje. Szablony wydruku mogą być wykorzystane jako podstawa do personalizacji treści.

Aby wyeksportować plik ZIP:

  1. Wybierz Dane globalne > Plik ZIP szablonu wydruku.
  2. Wybierz plik ZIP i kliknij przycisk Eksportuj.
    Plik ZIP zostanie wyeksportowany do folderu na komputerze lokalnym.