Zarządzanie komunikatami

Na stronie Zarządzanie komunikatami możesz przeglądać i sprawdzać transformacje i wymianę komunikatów.

Komunikat można ponownie zatwierdzić lub usunąć, w zależności od stanu komunikatu.

Aby wyszukać komunikaty, należy określić kryteria filtrowania we wpisach pól wymaganych kolumn.

Aby wyświetlić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Analiza komunikatu.