Obszar funkcjonalny Wysyłka w praktyce

Są dwa aspekty aplikacji w obszarze funkcjonalnym Wysyłka:

 • W przypadku wysyłek o stanie Przygotowano, Do druku lub Wysłano można drukować nowe etykiety i etykiety zmienione oraz ponownie drukować etykiety.
 • Dostawy, w których wszystkie zawarte wysyłki zostały wysłane, otrzymują stan: Wysłano. Dla takich dostaw można wydrukować list przewozowy lub list przewozowy EDI oraz opublikować WPW.

Punktem wyjścia jest wysyłka w systemie ERP. W zależności od połączonego systemu ERP wysyłka może mieć stan Przygotowano, Do druku lub Wysłano. Stan Przygotowano to stan wstępny. W przypadku wysyłek o tym stanie można tylko drukować etykiety i tworzyć dostawę pro forma. Obszar Wysyłka może otrzymać zaktualizowaną informację o wysyłkach przygotowanych w ciągu kilku godzin lub dni.

Status wysyłki dla dostawy można ustawić na opcję Do druku, aby umożliwić drukowanie dokumentów wysyłkowych przed potwierdzeniem wysyłki. Innymi słowy, dokumenty wysyłkowe mogą być drukowane przed osiągnięciem statusu Wysłano. Ponadto dokumenty wysyłkowe mogą być ponownie wydrukowane, jeśli nastąpi aktualizacja któregokolwiek z tych atrybutów:

 • Strona klienta
 • Strona ShipFrom
 • Strona ShipTo
 • Całkowita liczba pojemników
 • Całkowita waga wysyłki (brutto/netto)
 • Całkowita liczba wierszy wysyłki
 • Strona przewoźnika (identyfikator/Adres/SCAC)
 • Zakład EDI/ EDI ShipTo
 • Metoda transportu
 • Zewnętrzny numer dostawcy
 • Data wysyłki
 • Przewidywana data dostawy
 • Numer Carrier-Pro
 • Numer tablicy rejestracyjnej
 • Numer plomby
 • Warunki dostawy
 • Wiersze wysyłki:
  • Pozycje (numery części klienta i ERP)
  • Wysłana ilość
  • Poziom zmiany konstrukcyjnej
  • Numery partii
  • Punkt zużycia
  • Lokalizacja magazynowania klienta
 • Pojemniki: Numery części pojemników klienta

Wysyłki o stanie Wysłano nie można edytować w systemie ERP. Informacja Nieedytowalne jest wysyłana do obszaru Wysyłka za pomocą komunikatu BOD Shipment.

Po zakończeniu procesu logistycznego system ERP wysyła komunikat BOD CarrierRoute do obszaru Wysyłka. Obszar Wysyłka generuje dostawę w oparciu o te informacje.

Zwróć uwagę na różnicę między wysyłką/dostawą pro forma i dostawą.

Dostawa pro forma to dostawa tymczasowa, która jest tworzona z każdą dołączoną wysyłką i usuwana, gdy dostępna jest rzeczywista dostawa.

Obszar Wysyłka tworzy dostawę wyłącznie po otrzymaniu komunikatu BOD CarrierRoute z połączonego systemu ERP. W przeciwnym razie dla wysyłki przychodzącej tworzona jest dostawa pro forma.