Usuwanie danych głównych pozycji dla materiału opakowania

Na stronie Dane główne pozycji można tworzyć, kopiować i ręcznie usuwać dane główne pozycji dla materiału opakowania o typie pozycji Pozycja opakowania.

Aby usunąć dane główne pozycji opakowania dla materiału opakowania:

  1. Wybierz Dane główne > Dane główne pozycji.
  2. Wybierz pozycję opakowania.
  3. Kliknij przycisk Usuń.
  4. Kliknij OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć pozycję opakowania.
    Pozycja opakowania zostaje usunięta z listy.