Pobieranie sformatowanych danych EDI i XML do pliku

Na stronie Zarządzanie szczegółami komunikatu można przejrzeć i pobrać sformatowane dane EDI i XML do pliku.

Aby sformatować i pobrać dane EDI i XML do pliku:

  1. Wybierz z menu Transformacja > Zarządzanie komunikatami.
  2. Kliknij przycisk Analiza komunikatu.
  3. Kliknij kartę Komunikat źródłowy, Komunikat docelowy lub Komunikat pośredni.
  4. Kliknij przycisk Formatuj.
    Dane są sformatowane po segmencie lub rekordzie na wiersz. Za pomocą przycisków Sformatowany i Oryginalny można przełączać się między widokiem danych sformatowanych i niesformatowanych.
  5. Kliknij Pobierz.
    Plik jest pobierany do folderu na komputerze lokalnym.