Sprawdzenie noty aplikacji komunikatu powiadomienia o wcześniejszej wysyłce

W widoku szczegółowym strony Zarządzanie komunikatami można przeglądać i sprawdzać noty aplikacji dla poprzednio opublikowanego komunikatu powiadomienia o wcześniejszej wysyłce. W takich przypadkach użytkownik otrzymuje komunikat alertu: Nota aplikacji zgłasza błąd dotyczący poprzedniego komunikatu powiadomienia o wcześniejszej wysyłce lub przekroczony został zdefiniowany czas oczekiwania na notę aplikacji. Można sprawdzić przyczynę alertu, aby rozwiązać problem i poprawić odpowiedni komunikat powiadomienia o wcześniejszej wysyłce.

Aby sprawdzić notę aplikacji poprzednio opublikowanego komunikatu powiadomienia o wcześniejszej wysyłce:

 1. Wybierz z menu Transformacja > Zarządzanie komunikatami.
 2. Wybierz jedną z następujących opcji z rozwijanej listy kolumny Otrzymano notę aplikacji? :
  • Nieoczekiwane: Opublikowany komunikat WPW, dla którego nie oczekuje się noty aplikacji. Komunikat jest sprawdzany w odniesieniu do ustawienia pola Oczekiwana nota aplikacji na stronie Identyfikatory partnerów.
  • Oczekujące: Opublikowany komunikat WPW, dla którego oczekuje się noty aplikacji. Komunikat WPW ma status Oczekujący po transformacji, jeśli pole Oczekiwana nota aplikacji na stronie Identyfikatory partnerów jest ustawione na Oczekiwane.
  • Otrzymano: Opublikowany komunikat WPW, dla którego otrzymano notę aplikacji bez błędów raportowania. Proces transformacji został zakończony pomyślnie.
  • Wysłano alert: Opublikowany komunikat WPW, dla którego w tych przypadkach wysłano komunikat alertu do użytkownika:

   Otrzymano notę aplikacji, która zgłasza błędy dotyczące wcześniej wysłanego komunikatu WPW.

   Oczekiwany jest komunikat noty aplikacji, ale zdefiniowany czas oczekiwania na stronie Identyfikatory partnerów został przekroczony.

  Określ dalsze warunki wyszukiwania, takie jak Identyfikator dokumentu lub Numer referencyjny transmisji, aby ograniczyć filtrowaną listę komunikatów.

 3. Kliknij przycisk Analiza komunikatu WPW, dla którego istnieje komunikat alertu.
  Zostaje otwarty widok szczegółowy strony Zarządzanie komunikatami.
 4. Aby wyświetlić treść noty aplikacji, która została odebrane dla komunikatu WPW, kliknij Nota aplikacji.
  Zostaje otwarty widok szczegółowy strony Nota aplikacji.
 5. Przeglądaj następujące informacje:
  Typ potwierdzenia aplikacji
  Typ potwierdzenia aplikacji dostarcza informacji zwrotnych na temat poprawności poprzednio wysłanych komunikatów powiadomienia o wcześniejszej wysyłce:
  • Zestaw transakcji zatwierdzony: transakcja EDI została zaakceptowana.
  • Zestaw transakcji zatwierdzony z błędami: transakcja EDI zawiera błędy, ale została zaakceptowana. Należy zbadać błędy i znaleźć rozwiązanie, aby uniknąć problemów z wysyłką w przyszłości.
  • Zestaw transakcji odrzucony: transakcja EDI została odrzucona. Odpowiedni komunikat WPW powinien zostać poprawiony i ponownie wysłany do klienta.
  • Zaakceptowana pozycja z błędami: informacja o pozycji w poprzednio wysłanym komunikacie WPW zawiera błędy, ale została zaakceptowana. Należy zbadać błędy i znaleźć rozwiązanie, aby uniknąć problemów z wysyłką w przyszłości.
  • Pozycja odrzucona: informacja o pozycji w poprzednio wysłanym komunikacie WPW została odrzucona. Odpowiedni komunikat WPW powinien zostać poprawiony i ponownie wysłany do klienta.
  Numer oryginalnego dokumentu
  Numer oryginalnego dokumentu komunikatu WPW.
  Typ oryginalnego dokumentu
  Typem oryginalnego dokumentu może być Wysyłka lub Faktura.
  Uwaga

  Typ dokumentu Faktura nie jest obecnie obsługiwany.

  Data oryginalnego dokumentu
  Data/godzina utworzenia odpowiedniego komunikatu powiadomienia o wcześniejszej wysyłce.
  Numer transakcji
  Numer transakcji, który jest używany przez oryginalny komunikat powiadomienia o wcześniejszej wysyłce.
  Identyfikator dokumentu
  To pole pokazuje numer dokumentu oryginalnego komunikatu powiadomienia o wcześniejszej wysyłce.
 6. Przejrzyj listę Odwołanie do noty aplikacji:
  Kod opisu błędu
  Kod opisu błędu, który został wspólnie zdefiniowany pomiędzy dostawcą a klientem.
  Opis błędu
  Krótki opis błędu.
  Dane błędu
  Nieprawidłowe dane.
  Kod odwołania notatki
  Dodatkowe informacje o kodzie błędu.
  Opis danych odwołania do notatki
  Dodatkowe informacje o niepoprawnych danych.