Edytowanie szczegółów wysyłki

Zastosuj tę procedurę, aby edytować szczegóły wysyłki:

 1. Wybierz Wysyłka > Dostawy.
 2. Na stronie Dostawy kliknij przycisk Analiza, aby wybrać dostawę.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Kliknij kartę Wysyłki.
  Wyświetli się lista wysyłek, które zostały zawarte w dostawie.
  Wysyłka
  Ten numer identyfikuje wysyłkę. Wysyłka zawiera liczbę zapakowanych pozycji, które mają być dostarczone pod adres miejsca rozładunku klienta.
  Miejsce rozładunku
  To pole wskazuje kod lokalizacji, który jest stosowany z nazwą miejsca rozładunku w celu określenia, gdzie wysyłany jest towar.
  Jeśli towary dostarczane są do zewnętrznego dostawcy usług (ESP), to pole pokazuje nazwę miejsca rozładunku ESP.
  Nazwa
  Przeglądaj lub określ nazwę lokalizacji, która jest stosowana z identyfikatorem miejsca rozładunku w celu określenia, dokąd wysyłany jest towar.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Status
  To pole wskazuje stan wysyłki:
  • Przygotowano: Stan Przygotowano to stan wstępny. W przypadku wysyłek o tym stanie można tylko drukować etykiety i tworzyć dostawę pro forma.
  • Wysłano: Wysyłki o stanie Wysłano nie można edytować w systemie ERP.
  • Zwolniono: Ten stan jest wyświetlany dla przewidywanych wysyłek. Patrz „Edytowanie przewidywanych wysyłek”.
  Zakład EDI
  To pole wskazuje numer zakładu klienta, do którego mają być dostarczone towary. Numer zakładu jest obsługiwany przez zatwierdzenia EDI klienta.
  Miejsce rozładunku EDI
  To pole wskazuje identyfikator klienta opisujący konkretną lokalizację, do której mają być dostarczone towary. Miejsce rozładunku EDI jest przekazywane przez komunikaty EDI klienta.
  Status opakowania
  To pole pokazuje stan opakowania: Stan Nie zapakowano, Częściowo rozpakowano lub Częściowo odpakowano wskazuje, że pakowanie należy wykonać ręcznie.

  Dostępne są następujące stany:

  • Nie zapakowano: Nie zapakowano
  • Częściowo zapakowano: Częściowo zapakowano
  • Zapakowano: Całkowicie zapakowano
  • Częściowo rozpakowano: Częściowo zapakowano w wirtualny pojemnik
  • Odpakowano: Celowo zapakowano w wirtualnym pojemniku
 5. Aby przeglądać szczegóły wysyłki, kliknij przycisk Analiza.
 6. Przejrzyj i określ informacje w żądanym wierszu, aby otworzyć szczegóły wysyłki.
  Wysyłka
  Ten numer identyfikuje wysyłkę. Wysyłka zawiera liczbę zapakowanych pozycji, które mają być dostarczone pod adres miejsca rozładunku klienta.
  Data dokumentu
  To pole pokazuje datę utworzenia dokumentu.
  Spedytor
  To pole pokazuje firmę, która organizuje transport towarów.
  Środek transportu
  Metoda transportu stosowana do transportu towarów lub osób, na przykład transport kolejowy.
  • Ciężarówka dostarczona przez podwykonawcę: Wyroby są transportowane przez dodatkowego wykonawcę, który zawiera kontrakt z wykonawcą głównym.
  • Ciężarówka dostarczona przez klienta: Wyroby są transportowane ciężarówką klienta.
  • Ciężarówka z załadunkiem kolejowym: Ciężarówki są ładowane na towarowe wagony kolejowe, kierowcy wsiadają do wagonów pasażerskich w tym samym składzie.
  • Ciężarówka dostarczana przez spedytora: Ładunek jest transportowany ciężarówkami dostarczanymi przez spedytora.
  • Własna ciężarówka: Dostawca zapewnia własną ciężarówkę do transportu produktów.
  • Ciężarówka: Ładunek jest transportowany ciężarówkami.
  • Fracht kolejowy: Ładunek jest transportowany koleją.
  • Kolej ekspresowa: Kolej ekspresowa oznacza szybki transport kolejowy w odróżnieniu od wolnego.
  • Wagon kolejowy: Wagon kolejowy to pojazd szynowy wykorzystywany w transporcie kolejowym do przewozu ładunku.
  • Poczta: Ten kod udostępniony jest ze względów praktycznych, mimo tego, że Poczta nie jest faktycznym rodzajem transportu. W wielu krajach ilość towarów eksportowanych i importowanych pocztą jest znacząca. Zwróć uwagę, że dany eksporter lub importer nie byłby w stanie podać, jakim rodzajem transportu przewieziono przesyłkę pocztową.
  • Fracht lotniczy: Transport samolotem.
  • Fracht morski: Transport statkiem.
  • Przesyłka kurierska: Transport z udziałem firmy kurierskiej.
  • Mniejsze niż ładunek ciężarówki: Stosowane, gdy dostawa towarów jest mniejsza niż ilość, która zapełniłaby całą ciężarówkę.
  • Transport intermodalny: Transport intermodalny (na platformach), Chrysler (X), Ford (G), GM (SE).
  • Czarter lotniczy: Loty czarterowe.
  • Morski transport kontenerowy: Kontenerowy transport oceaniczny.
  • Stała instalacja: Transport odbywa się przy użyciu stałej instalacji transportowej. Dotyczy instalacji transportu ciągłego, takich jak rurociągi, koleje linowe lub linie energetyczne z elektrowni.
  • Droga wodna śródlądowa: Transport jednostką żeglugi śródlądowej.
  • Ekspresowy fracht lotniczy: Dostawa towarów ekspresowym frachtem lotniczym.
  • Ciężarówka ekspresowa: Przyspieszona dostawa ciężarówką.
  • Węzeł dystrybucji: Wysyłki mniejsze niż ładunek ciężarówki są pobierane dla konkretnej lokalizacji firmy Chrysler, z wyznaczonym przewoźnikiem na podstawie harmonogramu just-in-time.
  • Konsolidacja: Transport konsolidacyjny.
  • Milkrun: Transportu typu milkrun. Wysyłki zawierające dwa lub więcej ładunków od różnych dostawców na jednej ciężarówce.
  • Na platformach: Transport intermodalny na platformach.
  Kod ładunku
  Ten kod identyfikuje grupę ładunku, do której należy wiersz: Przewoźne opłacone, Odbiorca płaci przewoźne lub Fracht strony trzeciej.
  Status
  To pole wskazuje stan wysyłki:
  • Przygotowano: Stan Przygotowano to stan wstępny. W przypadku wysyłek o tym stanie można tylko drukować etykiety i tworzyć dostawę pro forma.
  • Wysłano: Wysyłki o stanie Wysłano nie można edytować w systemie ERP.
  • Zwolniono: Ten stan jest wyświetlany dla przewidywanych wysyłek. Patrz „Edytowanie przewidywanych wysyłek”.
  Status opakowania
  To pole pokazuje stan opakowania: Stan Nie zapakowano, Częściowo rozpakowano lub Częściowo odpakowano wskazuje, że pakowanie należy wykonać ręcznie.

  Dostępne są następujące stany:

  • Nie zapakowano: Nie zapakowano
  • Częściowo zapakowano: Częściowo zapakowano
  • Zapakowano: Całkowicie zapakowano
  • Częściowo rozpakowano: Częściowo zapakowano w wirtualny pojemnik
  • Odpakowano: Celowo zapakowano w wirtualnym pojemniku
  Numer dostawy klienta
  To pole pokazuje identyfikator transportu przewoźnika, który jest używany do transportu towarów. Ten identyfikator został wstępnie zdefiniowany przez klienta. Identyfikator transportu jest podobny do numeru dostawy klienta lub do numeru arkusza odbioru, który łączy dostawy w jedną wysyłkę. Identyfikator transportu może być stosowany w dokumentach WPW i na wydrukach.
  Data wysyłki
  To pole pokazuje datę, w której towary są w drodze do ich miejsca przeznaczenia.
  Data przybycia
  To pole pokazuje datę dostarczenia towarów do adresata.
  Oczekiwana data przybycia
  To pole pokazuje przewidywaną datę dotarcia wysyłki.
  List przewozowy
  To pole pokazuje list przewozowy partnera biznesowego od którego dokonano zakupu.
  Główny list przewozowy
  To pole pokazuje skonsolidowany list przewozowy wydany przez przewoźnika.
  Dostawca pośredni
  To pole pokazuje dostawcę pośredniego, jeśli dotyczy.

  Komponenty można kupować bezpośrednio od producentów lub dostawców pośrednich. Jeśli zamówiona ilość jest mniejsza niż ilość minimalna, jaką można zamówić od producenta, wtedy zwykle komponenty kupuje się od dostawcy pośredniego.

  Warunki dostawy
  To pole pokazuje kod warunków dostawy.
  Opis warunków dostawy
  To pole pokazuje opis kodu warunków dostawy.
  Warunki dostawy — Oznaczone miejsce
  To pole pokazuje lokalizację, w której następuje przekazanie własności lub tytułu prawnego do towarów.
 7. Rozwiń sekcję Dodatkowe informacje o wysyłce.
 8. Przejrzyj i określ następujące informacje.
  Numer arkusza odbioru
  To pole zawiera numer arkusza odbioru z ostatnio dostarczonego zamówienia.
  Numer wydania
  Numer wywołania wysyłki (VAB) zastępuje dzienny numer wywołania oraz wywołanie wysyłki w procesie AMES-T. VAB jest zazwyczaj tworzony dzień przed odbiorem. Jest on wysyłany do dostawcy za pomocą EDI, z uwzględnieniem harmonogramu pracy, dostawcy oraz kalendarza produkcji.
  Kod trasy
  Kod trasy zlecenia wydania definiuje trasę transportu towarów.
  Zewnętrzny numer przewoźnika
  To pole zawiera numer przewoźnika klienta. To pole jest używane przez partnerów handlowych na dokumentach dostawy i listach przewozowych.
  Osoba kontaktowa
  Określ imię i nazwisko osoby kontaktowej.
  Wewnętrzny numer wersji
  To pole pokazuje numer wersji wysyłki. Ten numer zawiera informacje o tym, czy wysyłka była wysyłana więcej niż jeden raz.
  Waga netto
  To pole pokazuje łączną wagę całkowitą pozycji w pojemniku.
  Waga brutto
  To pole pokazuje całkowitą wagę wysyłki i pozycji opakowania wysyłki.
  JM wagi
  To pole pokazuje jednostkę miary wagi służącą do zarządzania transportem.
  Łączna objętość
  To pole pokazuje całkowitą objętość wysyłki.
  Całkowita objętość nie jest obliczoną wartością.
  JM objętości
  To pole wskazuje jednostkę miary objętości, na której opierają się dane dotyczące objętości.
  Podział wierszy wysyłek wg RAN/KANBAN
  To pole wyboru określa, czy ilości pozycji wierszy wysyłki zostały pogrupowane według numerów RAN/KANBAN. Jeśli zaznaczone jest to pole, ilości pozycji dla pudeł, które zawierają pozycje o tym samym numerze pozycji i różnych numerach RAN/KANBAN nie mogą być sumowane.
  Uwaga

  Ta konfiguracja jest wymagana, na przykład przez partnerów handlowych Renault i PSA.

 9. Rozwiń Informacje o miejscu rozładunku.
 10. Przeglądaj dane adresowe miejsca rozładunku.
  Miejsce rozładunku
  To pole wskazuje kod lokalizacji, który jest stosowany z nazwą miejsca rozładunku w celu określenia, gdzie wysyłany jest towar.
  Jeśli towary dostarczane są do zewnętrznego dostawcy usług (ESP), to pole pokazuje nazwę miejsca rozładunku ESP.
  Nazwa
  Przeglądaj lub określ nazwę lokalizacji, która jest stosowana z identyfikatorem miejsca rozładunku w celu określenia, dokąd wysyłany jest towar.
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Jednostka
  To pole pokazuje oznaczenie jednostki.
  Piętro
  To pole pokazuje poziom budynku.
  Numer budynku
  Numer budynku pozwala na identyfikację konkretnego budynku.
  Nazwa budynku
  Nazwa budynku pozwala na identyfikację budynku.
  Skrytka pocztowa
  Skrytka pocztowa znajduje się na terenie urzędu pocztowego.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Kod pocztowy jednostki podziału kraju
  To pole pokazuje kod podziału kraju.
  Wiersze 1-6 adresu
  Te pola pokazują dodatkowe elementy adresu, określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  Numer DUNS
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
  Zakład EDI
  To pole wskazuje numer zakładu klienta, do którego mają być dostarczone towary. Numer zakładu jest obsługiwany przez zatwierdzenia EDI klienta.
  Miejsce rozładunku EDI
  To pole wskazuje identyfikator klienta opisujący konkretną lokalizację, do której mają być dostarczone towary. Miejsce rozładunku EDI jest przekazywane przez komunikaty EDI klienta.
 11. Rozwiń pole Informacje o docelowym miejscu rozładunku.
 12. Przeglądaj dane adresowe docelowego miejsca rozładunku.
  Docelowe miejsce rozładunku
  To pole jest używane tylko wtedy, gdy adres miejsca rozładunku należy do ESP.
  Miejsce rozładunku pokazuje lokalizację, do której dostarczane są towary, tzn. lokalizację ESP. Jeśli towary dostarczane są najpierw do zewnętrznego dostawcy usług, to pole pokazuje miejsce docelowe. To pole wskazuje identyfikator lokalizacji, do której towary są docelowo dostarczane.
  Nazwa
  To pole pokazuje lokalizację, do której dostarczane są towary. Jeśli towary są najpierw dostarczane do zewnętrznego dostawcy usług, to pole pokazuje nazwę miejsca docelowego.
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Jednostka
  To pole pokazuje oznaczenie jednostki.
  Piętro
  To pole pokazuje poziom budynku.
  Numer budynku
  Numer budynku pozwala na identyfikację konkretnego budynku.
  Nazwa budynku
  Nazwa budynku pozwala na identyfikację budynku.
  Skrytka pocztowa
  Skrytka pocztowa znajduje się na terenie urzędu pocztowego.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Kod pocztowy jednostki podziału kraju
  To pole pokazuje kod podziału kraju.
  Wiersze 1-6 adresu
  Te pola pokazują dodatkowe elementy adresu, określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  Numer DUNS
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
 13. Rozwiń pole Informacje o dostawcy.
 14. Określ informacje adresowe nadawcy zgodnie z wymaganiami:
  Grupa pól Dostawca na poziomie dostawy pokazuje te same informacje, jakie są określone na poziomie wysyłki, jeśli wszystkie wysyłki mają tego samego dostawcę.
 15. Rozwiń pole Informacje o fakturze. Przejrzyj lub określ te informacje.
  Wyceniono
  To pole pokazuje stan ceny. Dostępne są następujące stany:
  Nie podano ceny: Żaden z wierszy wysyłki nie został wyceniony.
  Wyceniono na podstawie faktury pro forma: Faktura pro forma to faktura prognozowa wysyłana bezpośrednio po wysyłce w celu uzyskania domyślnej kwoty i cen do WPW.
  Wyceniono na podstawie faktury: Dla wszystkich wierszy wysyłki dostępna jest faktura końcowa.
  Częściowo wyceniono: Niektóre z wierszy wysyłki w dostawie są wyceniane na podstawie faktur końcowych, a niektóre wiersze wysyłki nie są jeszcze wycenione.
  Wycena mieszana: Dostawa jest wyceniona na podstawie faktur pro forma i faktur końcowych. Wszystkie pozycje i wysyłki są wycenione, w odróżnieniu od stanu Częściowo wyceniono.
  Kwota razem
  Kwota całkowita pokazuje cenę pozycji, w tym dodatkowe opłaty.
  Kwota pozycji
  To pole pokazuje dodane ilości w wierszach wysyłki.
  Kwota pozycji w walucie podstawowej
  To pole pokazuje kwotę pozycji w walucie podstawowej firmy.
  Waluta
  To pole pokazuje walutę transakcji.
  Opłata przewozowa
  To pole pokazuje dodatkową opłatę przewozową.
  Opłata za opakowanie
  To pole pokazuje koszt opakowania.
  Inna opłata
  Określ inne opłaty, takie jak koszty ubezpieczenia.
 16. Kliknij przycisk OK.