Przetwarzanie komunikatów przychodzących

Obszar Transformacja przetwarza komunikaty różnego pochodzenia:

  • Transformacja przetwarza komunikaty od klienta komunikacyjnego. Są to komunikaty EDI od zewnętrznych partnerów w standardowym formacie komunikatu.
  • Transformacja przetwarza komunikaty BOD od ION. Te komunikaty BOD pochodzą z innymi aplikacji, które są połączone z ION.

Przy odpowiedniej konfiguracji przed ich przetworzeniem komunikaty są przetwarzane w inny format strukturalny.