Sprawdzanie listy komunikatów Potwierdzenia funkcjonalnego

Na stronie Potwierdzenie funkcjonalne można przejrzeć i sprawdzić listę Potwierdzeń funkcjonalnych w odpowiedzi na wcześniej opublikowane komunikaty EDI. Użytkownik otrzymuje komunikat alertu, jeśli Potwierdzenie funkcjonalne zgłasza błąd dotyczący wcześniej wysłanego komunikatu EDI. Alert jest również zgłaszany, jeśli zdefiniowany czas oczekiwania na Potwierdzenie funkcjonalne zostanie przekroczony. Możesz sprawdzić przyczynę alertu, aby rozwiązać problem i poprawić odpowiedni komunikat EDI.

Aby sprawdzić listę komunikatów Potwierdzenia funkcjonalnego:

 1. Wybierz Transformacja > Potwierdzenie funkcjonalne.
 2. Określ hasło wyszukiwania we wpisach pól tych kolumn, aby przefiltrować listę Potwierdzeń funkcjonalnych:
  Numer oryginalnego dokumentu
  Numer oryginalnego dokumentu komunikatu EDI.
  Typ oryginalnego dokumentu
  Typem oryginalnego dokumentu może być Wysyłka lub Faktura.
  Data oryginalnego dokumentu
  Data/godzina utworzenia odpowiedniego komunikatu EDI.
  Identyfikator dokumentu
  To pole pokazuje identyfikator dokumentu oryginalnego komunikatu EDI.
  Potwierdź status
  Potwierdź status dostarcza informacji zwrotnej na temat ważności wcześniej wysłanego komunikatu EDI:
  • Zaakceptowano: Opublikowany komunikat EDI, dla którego otrzymano Potwierdzenie funkcjonalne bez zgłaszania błędów. Proces transformacyjny został pomyślnie zaakceptowany.
  • Zaakceptowano z błędami: Opublikowany komunikat EDI, dla którego otrzymano Potwierdzenie funkcjonalne z błędami raportowania. Proces transformacyjny został zaakceptowany pomimo błędów.
  • Odrzucono, uwierzytelnianie komunikatu: Potwierdzenie funkcjonalne zostało odrzucone, ponieważ komunikat EDI wymaga uwierzytelnienia.
  • Częściowo zaakceptowano: Opublikowany komunikat EDI, dla którego otrzymano Potwierdzenie funkcjonalne z błędami raportowania. Proces transformacyjny został częściowo zaakceptowany.
  • Odrzucono: Potwierdzenie funkcjonalne zostało odrzucone z powodu błędów.
  Numer transakcji
  Numer transakcji, który jest używany przez oryginalny komunikat EDI.
 3. Kliknij przycisk Analiza komunikatu Potwierdzenia funkcjonalnego.
  Treść Potwierdzenia funkcjonalnego jest wyświetlana w widoku szczegółowym strony Potwierdzenie funkcjonalne.
 4. Przejrzyj szczegóły Potwierdzenia funkcjonalnego:
  Numer grupy oryginalnego dokumentu
  To pole pokazuje numer grupy dokumentów oryginalnego komunikatu EDI. Kiedy jest przetwarzany przychodzący komunikat Potwierdzenia funkcjonalnego, jest on uzgadniany z oryginalnym wychodzącym komunikatem EDI. Przychodzący komunikat Potwierdzenia funkcjonalnego zawiera Numer grupy oryginalnego dokumentu oryginalnego wychodzącego komunikatu EDI w Transformacji.