Kopiowanie danych głównych pozycji dla materiału opakowania

Na stronie Dane główne pozycji można tworzyć, kopiować i ręcznie usuwać dane główne pozycji dla materiału opakowania o typie pozycji Pozycja opakowania.

Aby kopiować dane główne opakowania:

  1. Wybierz Dane główne > Dane główne pozycji.
  2. Wybierz pozycję opakowania.
  3. Kliknij Kopiuj, aby skopiować wybrane dane główne pozycji wybranego opakowania.
    Wyświetli się widok szczegółowy strony Dane główne pozycji.
  4. W razie potrzeby edytuj ustawienia.
  5. Aby zapisać dane główne pozycji, kliknij przycisk Zapisz.
    Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu danych głównych pozycji.