Szczegóły wydruku informacji o dyspozytorach

Na tej stronie można przejrzeć szczegóły niestandardowego szablonu wydruku informacji o dyspozytorach i można wyeksportować plik niestandardowego szablonu wydruku dyspozytorów.