Szczegóły pliku przychodzącego

Na tej stronie można wyświetlić szczegóły przychodzącego komunikatu EDI, które usługa komunikacji otrzymała od zewnętrznego partnera handlowego. Przychodzący komunikat EDI można ponownie przetworzyć w celach testowych.