Dane główne pozycji

Na stronie Dane główne pozycji możesz przeglądać i edytować dane główne pozycji sprzedaży. Dodatkowo dane główne pozycji dla materiału opakowania o typie pozycji Pozycja opakowania mogą być tworzone ręcznie, kopiowane i usuwane.

Zwykle dane główne pozycji są importowane z połączonego systemu ERP. Jeżeli dane główne pozycji są tworzone lub zmieniane w systemie ERP oraz automatyczny import BOD ItemMaster jest włączony, następuje import BOD ItemMaster. Dane główne pozycji są pokazane na stronie Dane główne pozycji. Główne dane pozycji typu Pozycja sprzedaży nie mogą zostać ani utworzone ani usunięte w aplikacji. Na stronie Dane główne pozycji możesz dodawać i zmieniać specjalne dane główne pozycji, których nie można pobrać z systemu ERP. Można dodać na przykład preferencyjną umowę handlową, kryterium preferencji, kod artykułu oraz procedurę celną. Te informacje są wykorzystywane w obszarze Wysyłka do przetwarzania i drukowania dokumentów dot. eksportu.

W przypadku materiału opakowania typu Pozycja opakowania można również użyć strony Dane główne pozycji jako samodzielnego rozwiązania. Na tej stronie można utworzyć własne dane główne pozycji, których nie można zaimportować z systemu ERP.

Uwaga

Można aktywować automatyczny import BOD ItemMaster z systemu ERP na liście kodów ImportMasterData. Na liście kodów ItemMasterUpdateFields można określić pola, które mają być aktualizowane za pomocą importu komunikatu BOD ItemMaster z systemu ERP. Można również określić pola specyficzne dla partnera handlowego, które mogą być edytowane na stronie Dane główne pozycji.

Aby wyszukać główne dane główne pozycji, należy określić kryteria filtrowania we wpisach pól wymaganych kolumn.

Aby wyświetlić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Analiza.