Omówienie

Komunikacja aplikacji jest kontrolowana przez osobną usługę. Usługa komunikacji obsługuje identyfikację komunikatów oraz ich kierowanie do i z innych usług aplikacji. Usługa ta odbiera komunikaty przychodzące od partnerów handlowych za pośrednictwem usługi dostawcy komunikacji. Usługa ta wysyła komunikaty wychodzące do partnerów handlowych za pośrednictwem usługi dostawcy komunikacji.

Usługa komunikacji obsługuje dwa rodzaje dostawców komunikacji:

  • Chmura Communication Service Provider, która jest zarządzana przez Infor: Dostawca Communication Service Provider ustanawia i obsługuje wszystkie połączenia między punktami z partnerami handlowymi.
  • Lokalny dostawca komunikacji zarządzany przez klienta: W przypadku tego dostawcy komunikacji On-Premises Communication Agent łączy się z usługą komunikacji w chmurze Infor. Rzeczywista komunikacja z partnerami handlowymi jest zarządzana przez klienta.

Aplikacja używa ION API do komunikacji z klientami komunikacyjnymi, którzy znajdują się w lokalnej infrastrukturze.

W sekcji Komunikacja można wyświetlić dane konfiguracyjne dla Communication Service Provider oraz dane konfiguracyjne wymagane do użycia On-Premises Communication Agent.