Usuwanie głównych danych kontaktowych

Na stronie Główne dane kontaktowe możesz zarządzać głównymi danymi kontaktowymi, które nie są dostępne w systemie ERP.

Uwaga

Jeśli używasz strony Główne dane kontaktowe jako samodzielnego rozwiązania, należy dezaktywować import komunikatu ContactMaster BOD.

Aby usunąć główne dane kontaktowe:

  1. Wybierz Dane główne > Główne dane kontaktowe.
  2. Zaznacz główne dane kontaktowe.
  3. Kliknij przycisk Usuń.
  4. Kliknij OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć główne dane kontaktowe.
    Główne dane kontaktowe zostaną usunięte z listy.