Usuwanie definicji numeru porządkowego

Na stronie Numery porządkowe możesz tworzyć, edytować, resetować, kopiować i usuwać definicje numerów porządkowych. Definicje numerów porządkowych kontrolują automatyczną numerację dostaw głównych, które są przetwarzane w obszarze Wysyłka.

Aby usunąć definicję numeru porządkowego:

  1. Wybierz Dane główne > Numery porządkowe.
  2. Wybierz definicję numeru porządkowego.
  3. Kliknij przycisk Usuń.
  4. Kliknij OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć definicję numeru porządkowego.
    Definicja numeru porządkowego zostaje usunięta z listy.