Terminologia dotycząca transformacji

Podczas korzystania z obszaru Transformacja należy znać poniższe terminy:

Terminy Definicje
standard komunikatu Definiuje format lub strukturę komunikatu. Przykłady to ASC X12, UN-EDIFACT, XML lub BOD.
typ komunikatu Definiuje treść komunikatu oraz proces biznesowy. Przykłady to VDA 4905, VDA 4915, ASC X12 830 Harmonogram planowania z możliwością wydawania, lub ASC X12 862 Harmonogram wysyłki.
arkusz stylów Określa reguły przekształcania pliku wejściowego XML na plik wyjściowy XML.
opis pliku formatu (Format File Description - FFD) Opisuje strukturę pliku wejściowego lub ustrukturyzowanego pliku wyjściowego. Opis pliku formatu źródłowego jest używany do konwertowania pliku strukturyzowanego komunikatu, takiego jak ASC X12 lub UN-EDIFACT na XML. Opis pliku formatu źródłowego jest używany do konwertowania pliku źródłowego XML na plik strukturyzowanego komunikatu, taki jak ASC X12 lub UN-EDIFACT.
partner Klasyfikuje partnerów biznesowych lub partnerów systemowych, którzy wymieniają z Tobą standaryzowane komunikaty:
  • Partner biznesowy to klasyfikacja wszystkich połączonych klientów lub sprzedawców. Partner biznesowy nie może być pojedynczym numerem klienta lub dostawcy. Partner biznesowy, na przykład BMW czy GM. W przypadku niektórych partnerów biznesowych wymagany jest podział partnera biznesowego na różne działy. Na przykład: części zamienne, części serwisowe lub MGO i AMK dla Opla.
  • Partner systemowy np. system zewnętrzny, taki jak rachunkowość lub CAD.
hierarchia partnerów Przedstawia listę partnerów biznesowych lub partnerów systemowych, którzy są zorganizowani i pogrupowani w hierarchiczną strukturę drzewa. Struktura drzewa hierarchii partnerów składa się z jednego lub kilku identyfikatorów partnera.
identyfikator partnera Reprezentuje element hierarchii partnera. Każdy identyfikator partnera może składać się z węzłów podrzędnych. Na przykład GM to identyfikator partnera hierarchii "partnerzy". Opel, Vauxhall i Bertone są z tej perspektywy podrzędnymi węzłami GM.