Plik ZIP szablonu wydruku

Na tej stronie można przeglądać i eksportować plik .zip standardowych szablonów wydruku i zasobów wydruku Infor, który zawiera najnowsze aktualizacje. Ten plik .zip jest używany do automatycznej aktualizacji dostarczonego przez Infor On-Premises Print Agent, który przekazuje polecenia drukowania do InterFormNG. Przy każdej aktualizacji szablonów wydruku i zasobów wydruku tworzony jest nowy plik .zip. Ten plik .zip zawiera wszystkie szablony wydruku i zasoby wydruku, które są udostępniane w ramach Usługi drukowania.