Przetwarzanie zadań

Ta sekcja zawiera zadania przetwarzania dla dostaw i zawartych wysyłek. Można wybrać zadania, które mają być przetworzone i wykonać wybrane zadania.

Patrz „Informacje na temat przepływu pracy”.

Aby wykonać lub wykonać ponownie zadanie:

 1. Wybierz Wysyłka > Dostawy.
 2. Na stronie Dostawy kliknij przycisk Analiza, aby wybrać dostawę.
 3. Kliknij kartę Zadania.
  Wyświetlane są następujące informacje:
  Numer sekwencji zadania
  Ten numer wskazuje kolejność przetwarzania zadań wysyłki.
  Kod zadania
  To pole pokazuje nazwę zadania. Zadanie to typ operacji, którą można wykonać w obszarze Wysyłka.
  Status
  Każde zadanie ma oznaczony stan. Dostępne są następujące stany:
  • Nowe: Jest to tymczasowy stan ustawiony po zaimportowaniu, przed przetworzeniem zadania po raz pierwszy.
  • Przetworzone: Ten stan jest ustawiany, gdy zadanie zostało pomyślnie ukończone.
  • Zablokowane: Ten stan jest ustawiany, jeśli dostawa ma stan "Zablokowane" z powodu pozytywnego wyniku sprawdzenia zgodności przed przetworzeniem zadania.
  • Błąd: Ten stan jest ustawiany jeśli brakuje danych, na przykład danych głównych lub jeśli wystąpił błąd podczas przetwarzania zadania, np. zadanie drukowania nie powiodło się.
  • Oczekiwanie: Ten stan jest ustawiany, jeśli drukowanie jest w toku i czeka na odpowiedź z aparatu wydruku w przypadku zadania drukowania.
  • Uruchomione: Ten stan jest ustawiany dla zadań, które są przetwarzane ręcznie za pomocą funkcji Przetwarzaj zadanie przed pierwszym przetwarzaniem zadania.
  • Nieprawidłowe: Ten stan jest ustawiany, jeśli dostawa ma stan przetwarzania Błąd lub jeśli brakuje danych, na przykład danych głównych. W przypadku nieudanej dostawy należy ją zresetować za pomocą przycisku Resetowanie stanu błędu, aby umożliwić przetworzenie zadania.
  • Nie kwalifikuje się: Ten stan jest ustawiany, jeśli nie można przetworzyć zadania w aktualnym stanie dostawy, na przykład jeśli zadanie Publikuj WPW nie kwalifikuje się do niepełnej dostawy.
  Typ zadania
  To pole pokazuje typ zadania. Zadanie to czynność wykonywana na wysyłce lub dostawie, na przykład druk pojedynczych etykiet.
  Dostępne są następujące typy zadań:
  • Automatyczny
  • Ręczny
 4. Kliknij przycisk Wybierz obok zadania.
 5. Kliknij Przetwarzaj zadania.
  Zadania są przetwarzane.
 6. Opcjonalnie można kliknąć przycisk Przerwij zadania, aby anulować przetwarzanie zadania.
  Kliknięcie przycisku powoduje anulowanie przetwarzania wstępnego wybranych zadań i zmienia odpowiednie zadanie dostawy na Przerwano.
 7. Kliknij przycisk Odśwież, aby wyświetlić aktualny stan.
  Stan jest ustawiony na Oczekiwanie do momentu ukończenia drukowania. Czasami przycisk trzeba kliknąć kilka razy.
  Jeżeli dostawa nie jest gotowa na uruchomienie zadania, żadne zadanie nie zostanie przetworzone. Stan zadania zostanie ustawiony na Nieprawidłowy.
 8. Opcjonalnie kliknij przycisk Wczytaj zadania.
  Zadania są przeładowywane z konfiguracji przepływu pracy, a stan zadań niezmienionych jest ustawiony na nowy.
  Uwaga

  Aby przeglądać nowo załadowane zadania należy kliknąć przycisk Odśwież.

 9. Opcjonalnie kliknij przycisk Przeładuj konfigurację u góry strony Dostawy.
  Zadania oraz zmiany w danych głównych i konfiguracji zostają przeładowane.